Duyurular

Ortak Transit Sözleşmesinde İngiltere’ye İlişkin Düzenlemeler

Bugünkü Resmi Gazete’de yer alan 3863 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’nin eklerinde değişiklik yapılmasına dair ilişik AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komite Kararının 1/1/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylanmasına karar verildi.

Onaylanan kararda,

– Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın(Birleşik Krallık) sözleşmeye ayrı bir Akit Taraf olarak katılma niyetini beyan ettiği ve sözleşme hükümleri uyarınca, sözleşmenin depozitörü yetkisiyle Konsey tarafından sözleşmeye davet edildiği,

– Bu nedenle, sözleşme ek-3’ün bazı İlavelerinde örnek olarak gösterilen teminat formlarının, Birleşik Krallık’a Birlik’in bir Üye Devleti olarak yapılan atıfların silinerek, Birleşik Krallık’a bir ortak transit ülkesi olarak atıf yapılmak üzere değiştirilmesi gerektiği,

– Birleşik Krallık’ın Sözleşme’ye ayrı bir Akit Taraf olarak katılma Tarihinden önce yürürlükteki ölçütlere uygun olarak basılan teminat formlarının kullanılmaya devam edebileceği bir geçiş döneminin tesis edilmesi gerektiği,

– Birleşik Krallık’ın Sözleşme’ye ayrı bir Akit Taraf olarak katılmasına ve Birleşik Krallık’ın ayrı bir Akit Taraf olarak katılımının yürürlüğe gireceği tarih ile bağlantılı olması gerektiği,

– Sözleşmenin bunlara uygun olarak değiştirilmesi gerektiği, yer almaktadır.

1/1/2021 tarihinden itibaren geçerli olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210422-10.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.